Flevoland Beveiligin doet er alles aan om de door U verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen.


Flevoland Beveiliging conformeert zich aan de wet persoons registratie en de gedragscode van VEBON-NOVB.


De door u verstrekte persoonsgegevens, worden door Flevoland Beveiliging zorgvuldig behandeld en zullen niet worden doorgegeven aan andere partijen anders, tenzij U hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.


Voor statistische doeleinden houdt Flevoland Beveiliging statistieken bij van deze website. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekfrequenties worden geregistreerd voor intern onderzoek en verbetering van deze website.


Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot een individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Het huidige beleid is dat deze gegevens niet gekoppeld worden aan de door u verstrekte gegevens.

Privacybeleid